>>[Общо положение на външната дипломатическа работа]
Външни връзки 
>>[Дипломатическа политика]
Дипломатическата политика на Китай 
>>[Отношения между Китай, САЩ и Русия]
Китайско-американските отношения 
Китайско-японски отношнеия 
Китайско-руски отношения 
>>[Китай и Международни организации]
Китай и АСЕАН 
Шанхайската организация за сътрудничество 
ООН и Китай 
Организация за икономическото сътрудничество в азиатско-тихоокеанския район и Китай 
Световната търговска организация и Китай 
>>[Външните министри на Китай]
Джоу Ънлай   Чен И  Дзи Пънфей
Циао Гуанхуа Хуан Хуа У Сиециен 
Циан Цичен Тан Джиасюан  Ли Джаосин

>>[Важни исторически дипломатически споразумения]
Важни споразумения на Китай