ООН и Китай

中国国际广播电台

   На 25 април 1945 г. в Сан Франциско се провежда конференция на международните организации на ООН, с участието на представители от 50 страни. На 26 т.м. юни, Китай, Франция, Русия, Великобритания, САЩ и други страни, подписали Устава на ООН, предават разрешението, Устава влиза в сила автоматично и ООН официално се създава. През 1947 г. Общото събрание на ООН решава, че 24 октомври е деня на ООН.

Задача на ООН : да защитава международния мир и сигурност, да развива приятелски отношения между страните въз основа на уважението на справедливите права на народа на всички държави, да осъществява международно сътрудничество, да разрешава международни въпроси в икономиката, обществото, културата и хуманността, и да съдействат за уважение към правата на човека на всички хора и принципна свобода.

До септември 2002 г. ООН има общо 191 страни-членки, 49 от тях са от първите участници. Седалището на ООН е в Ню Йорк-САЩ, има и канцелария в Женева - Швейцария, Виена-Австрия, Найроби-Кения, Бангкок-Тайланд.

Китай е голяма развиваща се страна, и е страна постоянен член на Съвета за сигурност при ООН, често отстоява принципите, подкрепя справедливостта в международните работи, има важно и специално място в ООН и на международната сцена.

Понастоящем ролята, която ООН трябва да играе в създаването на справедливия разумен нов ред на международната политиката и икономиката, е във фокуса на международната общност. Китайските предложения за създаването на международния политически икономически нов ред и защита на мира, съдействане за развитието, позицията против хегемонизма, подчертаването на хармонията и сътрудничеството между 5-те страни постоянни членове на ООН, е от полза за мира и развитието на света.