Китай и АСЕАН

中国国际广播电台

  АСЕАН-е бившия Съюз на Южно-източна Азия, създаден на 31 юли 1961 година. През август 1967 година в Бангкок, Индонезия, Тайланд, Сингапур, Филипините и Малайзия проведоха среща, и произнесоха “Декларация в Бангкок”, в която официално се обявява създаването на Съюз на страните в Южно-източна Азия, съкратено АСЕАН. След това в Куала Лампур, Малайзия, Тайланд и Филипините проведоха среща на ниво министри, и решиха Съюза на страните в южно-източна Азия да замести Съюза на Южно-източна Азия.

  Мисъл на АСЕАН

Въз основа на духа на равенството и взаимната помощта, членовете на АСЕАН заедно полагат усилия да съдействат за растежа на икономиката в района, напредъка на обществото и развитието на културата. Придържайки се към справедливостта, принципите на отношенията между държавите, и “Устава на ООН”, те съдействат за мира и стабилността в района, за сътрудничеството и взаимно-помощта в областта на икономиката, обществото, културата, технологиите,  науката и други области. В областта на образованието, специалностите, технологиите, административната подготовка и съоръженията за изследвания, членовете на АСЕАН трябва да си помагат, трябва да си сътрудничат в областта на земеделието и индустрията, да разширяват търговията, да подобряват транспорта и да повишават жизненото равнище на народа, трябва да съдействат за изследвания на въпроси в Южно-източна Азия, и да поддържат тясно сътрудничество от взаимен интерес с международни и регионални организации, които имат едни и същи мисли и цели, и да търсят начин за по-тясно сътрудничество с тях.

Членове на АСЕАН

Членове на АСЕАН са общо 10 : Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Бирма, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам.

Отношения с Китай

Китай вече е създал дипломатически отношения с всички страни-членки на АСЕАН, и през 1996 г. Китай става партньорска страна във всестранния диалог.