Дипломатическа политика на Китай

中国国际广播电台

  Китай следва мирна независима дипломатическа политика. Основната цел на политиката е запазване на независимостта на Китай, целостта на територията и суверенитета на Китай, създаване на благоприятна международна среда за реформите и отварянето на вратите към света, и модернизацията, запазване на световния мир, стимулиране на общото развитие. Главното съдържанието включва:

    Винаги да се следва принципа на независимостта и самостоятелността, да не се обвързва с каквато и да е голяма държава или държавни съюзи, и да не участва във военна надпревара, и няма да повиши военния си капацитет.

    Китай е против хегемонизма и е за световния мир. Винаги поддържаме становището, че държавите, независимо дали са големи, или малки, са равноправни. Споровете и разногласията между държавите трябва да се разрешават по мирен начин, а не бива да се използва насилие или заплаха, както и не може да се намесва във вътрешните работи на другите страни, използвайки какъвто и да е повод.   

    Активно стимулира създаването на справедлив нов ред в международната политика и икономика. 5-те принципа за мирно съвместно съществуване и другите принципи на международните отношения трябва да станат основа на създаването на нов ред в международната политика и икономика.

    Въз основата на взаимното уважение на суверенитета и територията, на невзаимно нападение, на ненамеса във вътрешните работи, взаимоизгода, равноправие, и 5-те принципа на мирно съвместно съществуване, Китай желае да създава и развива приятелски отношения с всички страни.

    Изпълнява всестранно политиката на отваряне вратите към света, въз основата на принципа на равноправието и взаимоизгодата, развива обмена и сътрудничеството в областта на търговията, икономиката, технологиите, науката и културата с различните страни и райони, за стимулирането на общия разцвет.

    Активно участва в многостранните дипломатическите действия и е устойчива твърда сила за запазването на световния мир и регионалната  стабилност.

    В течение на повече от 50 години от създаването на КНР, след усъвършенстване и регулиране,  външната политика на Китай се подобрява все повече. На тази основа е оформен стил на външната политика с китайска специфика. С поглед към бъдещето, се развиват и задълбочават многополюсността и икономическата глобализация, международните отношения също се променят в голяма степен. Мирът, сътрудничеството и развитието са общо желание на различните народи в света. През новия век, пред китайската дипломация предстоят още шансове и предизвикателства. Ние трябва да поддържаме яснота на вижданията, да засилим понятието на предпазливост, безопасност и своевременно реагиране.

    От общата тенденция на промяната на международната обстановка, трябва да осъзнаем и разберем международната околна среда, в която се намираме,. Трябва да използваме шансовете, да посрещаме предизвикателствата, да усъвършенстваме доброто и премахваме лошото. Трябва да изучим задълбочено дипломатическите идеи на Дън Сяопин. С ръководството на централния колектив на ЦК на ККП, сериозно изпълняваме мирната независима самостоятелна дипломатическа политика и създаваме новия период на дипломацията на Китай. За социалистическото строителство на страната, създаваме благоприятна международна околна среда; допринасяме за световния мир и развитие.