Джоу Ънлай

中国国际广播电台   

От 1949г. до 1958г. Джоу Ънлай е бил външен министър на Китай.

Джоу Ънлай е велик революционер, политик, дипломат на пролетариат, както и един от най-важните ръководители на ККП и Китайската народна република. Той изигра съществена роля в изграждането на Народната армия на Китай. Той е роден на 5-ти март 1898г. в Хуайан, провинция Дзиансу. През 1976г. умира в Пекин.

Джоу Ънлай изработва много важните външни политици на Китай. През 1954г. той участва в женевската конференция, в която се разреши Индокитайския въпрос. През 1953г. от името на китайското правителство официално прокламира петте принципа на мирно съвместно съществуване, изграждащи и досега фундамента на китайската външнополитическа стратегия.

 На 1955г. в Бандунаг, тези принципи са приети като своеобразни норми на междудържавните отношения на различните страни. Той посещава десетки държави в Европа, Азия и Африка, среща се с много ръководители и дейци, което благоприятства за дружбата между китайския народ и народите в света.