[Текстописци и композитори]
Лю Уъндзин 
Гао Уейдзие 
Фу Лин 
Уан Луобин 
Лей Джънбан 
Джан Ли 
Тиен Хан 
Шю Пейдун 
Чао Ю 
Ние Ер 
Лю Тианхуа 
[Диригент]
Иен Лянкун 
Пу Доншън 
Ху Биншю 
Чен Сиеян 
Джън Сяоин 
Ли Дълуън 
Чен Зуохуан 
Пън Сюуен 
[Певци]
Тан Сан Иен Уейуън 
Ян Хондзи Лю Дзинхон 
Ляо Чанйон Го Ланин 
Джан Йе У Бися 
Чън Джъ Сон Дзуин 
Дзя Дауей Джоу Сяоиен 
Ху Сонхуа 
[Изпълнители на музикалните инструменти]
Уън Цъхън 
Шън Джонгуо 
Тан Джунчао 
Шюе Уей 
Джао Сунтин 
Лу Жъжон 
Лиу Дъхай 
Лиу Минюан 
Фу Цун
Сун Фей