>>[Държавно и политическо устройство]
Държавен строй  
>>[Държавни органи] 
Общокитайското събрание на народните представители  
Китайски народен политически консултативен съвет  
Държавен съвет и Министерства 
Централна военна комисия  
Върховен народен съд  
Върховна народна прокуратура  
>>[Китайските партии]
Китайска комунистическа партия   
Демократическите партии  
>>[Членове на ПК на Политбюро на ЦК на ККП]
Си Дзинпин 
Ли Къцян 
Джан Дъдзян 
Ю Джъншън 
Лиу Юншан 
Уан Цишан
Джан Гаоли