Демократическите партии
中国国际广播电台

  В Китай, освен ККП, съществуват и 8 демократически партии – Революционния комитет на Гуоминдана, Съюза на китайските демократи, Асоциацията за изграждане на демократична държава, Асоциацията за съдействие на демокрацията, Работническо-селската демократична партия, Партията Джигон, Дружеството „трети септември” и Съюза за демократична автономия на Тайван.

Тези демократически партии са създадени по време на Войната срещу японските агресори и на Вътрешната война. Демократическите партии подкрепят ръководството на ККП, което е техен исторически избор в дългосрочното сътрудничество с ККП. Демократическите партии в Китай се ползват с правата и свободите, определени от Конституцията.

Демократическите партии в Китай не са опозиция. Те участват в управлението на държавата. Сега в Постоянните комитети на народните събрания и в Китайския народен политически консултативен съвет от различни степени, в държавните ведомства работят и членове на демократическите партии.

Революционният комитет на Гуоминдана е създаден на първи януари 1948 година. В състава на организацията влизат демократи от Гуоминдана и патриоти. Организацията представлява политическа коалиция, която се бори за изграждане на социализма с китайска специфика и единството на родината. Членовете на организацията наброяват 65 хиляди. Председател е госпожа Хъ Лули.

Съюза на китайските демократи е създаден през март 1941 година. В състава на съюза са китайски интелигенти и патриоти, подкрепящи социализма. Членовете на съюза наброяват 156 хиляди души. Председател на съюза е Дин Шисун.

Асоциацията за изграждане на демократична държава е създадена през декември 1945 година. В нея влизат патриоти-предприемачи и интелигенти. Членовете на организацията са около 85 хиляди души. Председател е Чън Сивей.

Асоциацията за съдействие на демокрацията е създадена през декември 1945 година. Членовете й са интелигенти и учени от сферите на образованието, културата, издателствата, и други. Членовете на организацията са около 81 хиляди души. Председател е Шу Джиалу.

Работническо-селската демократическа партия е създадена през август 1930 година. Партията е съюз на патриотите-интелигенти и учени от сферите на фармацевтиката, науката и технологиите, образованието и други. Членовете на партията сега са около 80 хиляди. Председател е Джиан Джънхуан.

Партията „Джигон” е създадена през октомври 1925 година. Членовете й са китайските емигранти-демократи, завърнали се в родината. Членовете й са около 20 хиляди. Председател е Луо Хаоцай.

Дружеството „Трети септември” е създадено през май 1946 година. Членовете му са интелигенти и учени, които наброяват 80 хиляди. Председател е Хан Чидъ.

Съюзът за демократична автономия на Тайван е създадена през ноември 1947 година. 1800-те членове на организацията са от провинция Тайван, живеещи в континенталната част на Китай. Председател е Джан Негуй.