Си Дзинпин

 

Си Дзинпин е роден през юни 1953 г. в гр. Фупин, провинция Шънси. През януари 1969 г. постъпва на работа. През януари 1974 г. става член на ККП. Завършва специалност теория на марксизма и политическо идеологическа педагогика в Института по хуманитарни науки при Университета Цинхуа. Научна степен: магистър при изпълняване на длъжност, доктор по право.
В момента е генерален секретар на ЦК на ККП, председател на Централната военна комисия на ЦК на ККП, заместник-председател на Китайската народна република, заместник-председател на Централната военна комисия на КНР и директор на Централния партиен университет на ЦК на ККП.
Биография на Си Дзинпин:
1969 -- 1975 г. специализант и секретар на партиен клон в бригада Лядзяхъ, Комуна Вън’ан’и, околия Йенчуан, провинция Шънси.
1975-- 1979 г. следва специалността органичен синтез във факултета по химическа промишленост към Университета Цинхуа
1979 -- 1982 г. секретар в Канцеларията на Държавния съвет и секретар в канцеларията на Централната военна комисия (активна длъжност)
1982 -- 1983 г. Заместник-генерален секретар на околийския партиен комитет на ККП в околия Джъндин, провинция Хъбей
1983 -- 1985 г. генерален секретар на околийския партиен комитет на ККП на ККП в околия Джъндин, провинция Хъбей. Първи комисар и първи секретар на партийния комитет при Военен департамент в околия Джъндин
1985 -- 1988 г. постоянен член на градския партиен комитет в гр. Сямън, провинция Фудзиен, заместник кмет на гр. Сямън
1988 -- 1990 г. генерален секретар на общинския партиен комитет на ККП в община Ниндъ в провинция Фудзиен, първи секретар на партийния комитет във военен подрайон Ниндъ
1990 -- 1993 г. генерален секретар на градския партиен комитет на ККП в гр. Фуджоу, провинция Фудзиен, началник на постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители в гр. Фуджоу, първи секретар на партийния комитет във военен порайон Фуджоу
1993 -- 1995 г. постоянен член на комитета на провинция Фудзиен и генерален секретар на градския партиен комитет в гр. Фуджоу и началник на ПК на ОСНП в гр. Фуджоу, първи секретар на партийния комитет във военен подрайон Фуджоу
1995 -- 1996 г. заместник-генерален секретар на провинциалния партиен комитет на провинция Фудзиен, генерален секретар на градския партиен комитет на гр. Фуджоу, началник на Общокитайското събрание на народните представители в гр. Фуджоу, първи секретар на партийния комитет във военен подрайон Фуджоу
1996 -- 1999 г. заместник-генерален секретар на провинциалния партиен комитет на ККП в провинция Фудзиен, първи комисар на противовъздушна артилерийска дивизия в запас на провинция Фудзиен
1999 -- 2000 г. заместник-генерален секретар на провинциалния партиен комитет на ККП в провинция Фудзиен, временно изпълняващ длъжността председател на провинция Фудзиен, заместник-директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана във военен район Нанкин, директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана в провинция Фудзиен, първи комисар на противовъздушна артилерийска дивизия в запас на провинция Фудзиен
2000 -- 2002 г. заместник-генерален секретар на провинциалния партиен комитет на ККП в провинция Фудзиен, председател на провинция Фудзиен, заместник-директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана във военен район Нанкин, директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана в провинция Фудзиен, първи комисар на противовъздушна артилерийска дивизия в запас на провинция Фудзиен (От 1998 г. до 2002 г. по време на изпълнение на длъжността си следва специалност Теория на марксизма и педагогика на политическа идеология в Института за хуманитарни науки при Университета Цинхуа и получава докторска степен по право)
2002 г. заместник-генерален секретар на провинциалния партиен комитет на ККП в провинция Джъдзян, временно изпълняващ длъжността председател на провинция Джъндзян, заместник-директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана във военен район Нанкин, директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана в провинция Джъдзян
2002 -- 2003 г. генерален секретар на партийния комитет на ККП в провинция Джъдзян, временно изпълняващ длъжността председател на провинция Джъдзян, първият секретар на партийния комитет във военен район Джъдзян, заместник-директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана във военен район Нанкин, директор на мобилизационния комитет на държавната отбрана в провинция Джъдзян
2003 -- 2007 г. генерален секретар на партийния комитет на ККП в провинция Джъдзян, началник на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители в провинция Джъдзян, първи секретар на партийния комитет във военен район Джъдзян
2007 г. генерален секретар на партийния комитет в гр. Шанхай, първи секретар на партийния комитет в Шанхайския гарнизонен окръг
2007 -- 2008 г. член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП, член на секретариата на ЦК на ККП, директор на Централен партиен университет
2008 – 2010 г. Член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП, член на секретариата на ЦК на ККП, заместник-председател на КНР и директор на Централен партиен университет
2010 – 2012 г. член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП, член на секретариата на ЦК на ККП, заместник-председател на КНР, заместник-председател на военния комитет при ЦК на ККП, заместник-председател на Централната военна комисия на КНР и директор на Централен партиен университет
2012 г. – досега, генерален секретар на ЦК на ККП, председател на Централната военна комисия на ЦК на ККП, заместник-председател на Китайската народна република, заместник-председател на Централната военна комисия на КНР и директор Централния партиен университет на ЦК на ККП
Си Дзинпин е бил кандидат-член на 15-я ЦК на ККП, бил е член на 16-и, 17-и и 18-и ЦК на ККП, член е на Политбюро и неговия ПК на 17-тия ЦК на ККП. Той е бил член на секретариата на ЦК на ККП, член на Политбюро и неговия ПК на 18-тия ЦК на ККП и главен секретар на ЦК на ККП. На първото заседание на 11-то ОСНП е избран за заместник-председател на КНР. На 5-та пленарна сесия на 17-я конгрес на ЦК на ККП е назначен за заместник-председател на Централната военна комисия на ККП. На 17-то заседание на ПК на 11-то ОСНП е назначен за заместник-председател на Централната военна комисия на КНР. На Първата пленарна сесия на 18-тия конгрес на ККП е назначен за председател на Централната военна комисия на ККП.