Лиу Юншан

 

Лиу Юншан е роден през юли 1947 г. в град Синджоу, провинция Шанси. От септември 1966 г. започва работа. Става член на ККП през април 1971 г., завършил е Централният партиен университет.
В момента е постоянен член на Политбюро на ЦК на ККП, секретар на секретариата на ЦК на ККП, завеждащ отдел „Пропаганда” към ЦК на ККП.
1964 - 1968 г. учи в педагогическия университет в гр. Дзинин, автономен район Вътрешна Монголия
1968 - 1979 г. преподавател училище „Байшъ” във Вътрешна Монголия, работи в комуна
1969 - 1975 г. административен секретар на отдел пропаганда община във Вътрешна Монголия
1975 - 1982 г. журналист и заместник началник на офис Вътрешна Монголия към Агенция Синхуа, член на партиния комитет на офиса (от март 1981 г. до август 1981 г. учи в Централния партиен университет).
1982 - 1984 г. заместник-секретар на Комунистическата младежка лига и на партийния комитет на Вътрешна Монголия
1984 - 1986 г. заместник-секретар на отдел Пропаганда към Комитета на ККП във Вътрешна Монголия
1986 - 1987 г. постоянен член на партийния комитет и началник на отдел Пропаганда във Вътрешна Монголия
1987 - 1991 г. постоянен член на партийния комитет във Вътрешна Монголия и генерален секретар
1991 - 1992 г. постоянен член на партийния комитет на Вътрешна Монголия и партиен секретар на гр. Чифун
1992 - 1993 г. заместник-секретар на Комитета на ККП във Вътрешна Монголия и партиен секретар на гр. Чифун
1993 - 1997 г. заместник-началник на отдел Пропаганда на ЦК на ККП
1997 - 2002 г. заместник-началник на отдел Пропаганда на ЦК и началник на Централната комисия за развитие на културата и етиката
2002 - 2012 г. член на Политбюро на ЦК на ККП, секретар на секретариата на ЦК на ККП, завеждащ отдел „Пропаганда” на ЦК на ККП
2012 г. - до сега, постоянен член на Политбюро на ЦК на ККП, секретар на секретариата на ЦК на ККП, завеждащ отдел „Пропаганда” на ЦК на ККП.
Кандидат – член на 12-ия и 14-ия ЦК на ККП, член на 15-ия, 16-ия, 17-ия и 18-ия ЦК на ККП, член на 16-о и 17-о Политбюро на ЦК на ККП и секретар на секретариата на ЦК на ККП, член на 18-о Политбюро на ЦК на ККП и постоянен член и секретар на секретариата на ЦК на ККП.