Върховен народен съд

中国国际广播电台


  Върховният народен съд -- висше правосъдно ведомство, изпълнява функциите за издаване на присъди, и за контролиране дейността на местните съдилища. Върховният народен съд отчита работата си пред ОСНП. Главният съдия и съдиите, както и съдебните заседатели на Върховния народен съд, са назначени от ОСНП.

    Функциите на Върховният народен съд са: разглеждане на делата по жалбите, и делата, предоставени от Върховната народна прокуратура, утвърждаване на смъртни присъди, разглеждане на делата, на които са издадени грешни присъди от местните съдилища, както и делата, които не са определени в Наказателния кодекс, и така на татък.

    Главен съдия на Китай е Сяо Ян.