Ли Къцян

 

Ли Къцян е роден през юли 1955 година в гр. Динюен, провинция Анхуей. Започва работа през март 1974 година. Членува в Китайската комунистическа партия /ККП/ от май 1976 година. Завършва висше образование в Юридическия факултет и факултета по икономика в Пекинския университет. Научна степен: магистър без откъсване от работа, бакалавър по право, доктор по икономика.
В момента е член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП, заместник премиер на Държавния съвет на КНР и заместник-секретар на Партийния комитет на Държавния съвет на КНР.
1974 – 1976 г. специализант в бригада Донлин, Комуна Дамяо, околия Фън'ян, провинция Анхуй
1976 – 1978 г. секретар на партиен клон в бригада Дамяо, Комуна Дамяо, околия Фън'ян, провинция Анхуй
1978 – 1982 г. следва в юридическия факултет на Пекинския университет и е отговорник на университетска асоциация.
1982 – 1983 г. секретар на Комитета на Комунистическата младежка асоциация в Пекинския университет, член на ПК при Централния комитет на Комунистическата младежка асоциация
1983 – 1985 г. директор на образователна школа към ЦК на Комунистическата младежка асоциация, генерален секретар на Общокитайската федерация на студентите, кандидат-секретар в секретариат на ЦК на Комунистическата младежка асоциация
1985 – 1993 г. председател на Централния секретариат на Комунистическата младежка асоциация и заместник-председател на Общокитайската асоциация на младежите (От септември до ноември, 1991 г. следва курс за провинциални и правителствени кадри в Централната партийна школа)
1993 – 1998 г. първи председател на Централния секретариат на Комунистическата младежка асоциация и директор на Политическия институт за младежта на Китай (1988 – 1994 г. следва икономика, магистър без откъсване от работа във факултета по икономика на Пекинския университет, придобива степен магистър и доктор по икономика)
1998 – 1999 г. Заместник-секретар на партийния комитет на ККП в провинция Хънан, действащ губернатор на провинция Хънан. Същевременно е директор на централа за контрол на наводненията по р. Хуанхъ
1999 – 2002 г. Заместник-секретар на партийния комитет на ККП на провинция Хънан и губернатор на провинция Хънан. Същевременно е директор на централа за контрол на наводненията по р. Хуанхъ
2002 – 2003 г. секретар на партийния комитет на ККП на провинция Хънан и губернатор на провинция Хънан. Същевременно е директор на централа за контрол на наводненията по р. Хуанхъ
2003 – 2004 г. генерален секретар на партийния комитет на ККП на провинция Хънан и директор на постоянния комитет на Събранието на народните представители в провинцията
2004 – 2005 г. генерален секретар на партийния комитет на ККП на провинция Ляонин
2005 – 2007 г. генерален секретар на партийния комитет на ККП на провинция Ляонин и директор на постоянния комитет на Събранието на народните представители в провинцията
2007 – 2008 г., Член на постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП.
2008 г. – до сега, член на постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП, заместник премиер на Държавния съвет на КНР и заместник-секретар на Партийния комитет на Държавния съвет на КНР. Председател на комитета по проекта „Трите клисури” и проекта „Юг-Север” при Държавния съвет.
Ли Къцян е бил член на 15-я ЦК на ККП, член на 16-я, 17-я и 18-я ЦК на ККП, член на Политбюро и неговия ПК на 17-я и 18-я ЦК на ККП. Той е бил член на 8 постоянни комитета на Общокитайското събрание на народните представители.