Държавен съвет и Министерства

中国国际广播电台


Държавен съвет

  Държавният съвет е главният административен орган на държавата. Държавният съвет изпълнява приетите от ОСНП и неговия Постоянен комитет закони и законоположения. Държавният съвет има право да предприема административни мерки и да изработва административни постановления и наредби. Държавният съвет включва премиера, вицепремиерите, министрите, главния ревизор, секретарите и други.

    Председател на Държавния съвет /премиер/ сега е Вен Джиабао.

 Подчинените на Държавния съвет ведомства

  Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Държавния комитет за планиране и развитие, Министерството на образованието, Министерството на науката и технологиите, Комитета за отбранителната промишленост, Комитета за националните малцинства, Министерството на гражданската работа, Министерството за държавна сигурност, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на кадрите, Министерството на труда и социалното осигуряване, Министерството на железниците, Министерството на транспорта, Министерството на територията и ресурсите, Министерството на строителството, Министерството на информационната индустрия, Министерството на хидротехниката, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието, Министерството на търговията, Комитета за населението и планираната раждаемост, Китайската народна банка, Ревизионното управление и други, общо 28 ведомства.

Министерството на външните работи

  Главните функции на Министерството на външните работи са: обявяване на външнополитическите решения и становища на държавата, провеждане на преговори с други страни, подписване на външнополитически договори и други документи, участие в конференциите на ООН и на други международни организации, учредяване посолства, консулствата и други акредитивни органи, управление на дипломатите, и така нататък.

   Министър на външните работи е Ли Джаосин.

Държавния комитет за планиране и развитие

  Главните функции на Държавния комитет за планиране и развитие са: изработване на стратегията и дългосрочните и средносрочни планове за социално-икономическото развитие, изследване и анализиране на вътрешната и външната икономическа обстановка, планиране на големите строителни обекти, определяне посоката на инвестициите, привличане на чуждестранните инвестиции, провеждане на икономическа реформа, изработване на икономически закони и законоположения, и така нататък.

    Председател на Държавния комитет за планиране и развитие е Ма Кай.

Министерството на търговията

  Министерството на търговията на Китай е създадено през март 2003 година. Главните му функции са: изработване на стратегии за вътрешната и външната търговия, проектиране на закони и законоположения за търговията и за икономическо сътрудничество, изработване на планове за развитие на вътрешната търговия, препоръки за реформата на търговската система, изработване на стратегия за осигуряване на пазарен ред, анализ на положението с предлагането и търсенето на стоките, координиране на преразпределението на производствените суровини, публикуване на каталози за износните стоки, обявяване на търгове за квотите за износни стоки, подготвяне на антидъмпингови мерки, и така нататък.