>>[Територия] 
География на Китай
Национално знаме, гербер, хим и столица 
Акватория  
Релеф 
Планини и реки 
>>[Административни райони]
Административно деление 
Административни единици на равнището на провинции 
>[Природни ресурси]
Орна земя    
Полезни изкопаеми 
Енергийни ресурси на Китай 
Флора на Китай 
Фауна в Китай 
>>[Население]
Настоящо население  
Семеен план