Енергийни ресурси на Китай
中国国际广播电台

     

    На голямата и обширната китайска територия има различни реки, които преминават през цялата страна и имат изключително богати водни ресурси. По статистически данни, потенциалните водни ресурси в страната могат да осигурат 680 милиона киловата еленергия, а годишната им мощност е 5920 милиарда киловатчаса. Разработените водни ресурси в страната дават 378 милиона киловата, чийто годишен електродобив е 1920 милиарда киловатчаса. Китай заема първо място както по  потенциални водни ресурси, така и по разработени.

   Общият запас на електроенергията от силата на вятъра в Китай е 3 милиарда и 226 милиона киловата, от който на континеталната част е 253 милиона киловата, а в морската зона-750 милиона киловата. Богатите райони на вятър се намират главно в северозападната, северната и източната част на страната, както и на крайбрежните райони и острови на югоизточен Китай. В тези райони, през зимата вятърът е силен и малко вали. А през лятото вятърът е малко и повече вали, което е от полза за развитието на вятърната енергетика.

    Към края през 1998 година в страната вече са създадени 20 вятърни електростанции, общият им запас е 223 хиляди и 600 киловата. Най-голямата вятърна електростанция в страната и в Азия, се намира на гр.Дабан, Синдзяуйгурския автономен район на Китай. В нея има 111 генератора, чийто електродобив поотделно с 300, 500 и 600 киловатчаса, а общият им запас е 575 хиляди киловата. Понастоящем електродобивът в тази област само е 0,14% от общия запас, затова може да се каже, че перспективата за развитие на вятърната енергетика в Китай ще бъде широка.

    В Китай се използуват и слънчевите енергийни ресурси, годишно слъчевата енергия има мощност,равна на 24 трилиона тона каменни въглища. Северозападният район на Тибет е един от районите най-богати на слънчеви енергийни ресурси в света. Първата електростанция със слънчева енергия в страната е създадена във Вътрешна Монголия през 1982 година.