Полезни изкопаеми
中国国际广播电台


      Китай разполага с богати полезни изкопаеми. Откритите в Китай видове полезни изкопаеми вече заемат 12% от световните. По количеството на откритите полезни изкопаеми Китай е на трето място в света, но по разпределение на глава от населението Китай е на 53-то място. В Китай са открити 171 вида полезни изкопаеми, като количеството на 158 от тях вече е определено.

    Може да се каже, че Китай е една от малкото страни, разполагащи с богати полезни изкопаеми. По количеството полезните изкопаеми от 25 вида са на трето място в света, а по количество на редкоземен метал, гипс, ванадий, титан, тантал, волфрам, графит, глауберова сол, сурма и други, Китай е на първо място в света.

    Находищата от нефтът и природен газ са разположени в северната, североизточната и северозападната част на Китай, каменните въглища – в северната и северозападната част, желязо – в североизточната, северната и югозападната част на страната. Свинец и цинк има в цялата страна, а волфрамът, оловото, молибден, сурма, и редкоземният метал са съсредоточени в южната и северната част на страната. Злато и сребро има в цялата страна, включително и на остров Тайван.

  Основните полезни изкопаеми в Китай:

    Каменни въглища: Китай е най-голямата производител на каменни въглища в света. Количеството на каменните въглища в Китай е 1 трилиона тона, които се намират в северната, северозападната част на страната, а в провинциите Шанси, Шаннси и Вътрешна Монголия са най-много.

    Нефтът и природният газ: в северозападната, североизточната и югоизточната част и в континенталните шелфове. До края на 1998 година в Китай са открити 509 нефтонаходища и 163 газонаходища. Вече проучените количества на нефт и природен газ съответно са 19.85 и 0.195 милиарда кубически метра, които поотделно заемат 9-то и 20-то място в света.

    Метални руди: Черните метали в Китай са желязо, марганец, ванадий, титан и други. Количеството на желязната руда в Китай са 50 милиарда тона, главно в провинциите Ляонинг, Хъбей, Шанси и Сичуан. Цветните метали: всички видове цветни метали, открити в света, съществуват в Китай. А количеството на редкоземният метал в Китай заема 80% от световното, на сурма – 40%. Количеството на волфрамовата руда в Китай е четири пъти по-голямо от общото количество на другите страни.