Административно деление
中国国际广播电台

     

    Спред Конституцията на Китайската народна република, китайското административно деление се състои от:

(1) Държавата се състои от провинции, автономни райони и градове със централно подчинение.

(2) Провинциите и автономните райони се състоят от автономни области, окръзи, автономни окръзи, и градове.

(3) Окръзите, автономните окръзи, и градовете се състоят от села, селата на национални малцинства и градчета.

    Органите на самоуправление на местата с национална автономия са народните събрания и народните правителства на автономните райони, автономни области и автономни окръзи.

    В случай на необходимост се създават специални административни райони.