Фауна в Китай

中国国际广播电台


     Китай е една от държавите в света с най-много и различни животински видове. В страната има общо 6266 вида гръбначни животни, от които едрите хищници са 500 вида, птиците-около 1258 вида, влегугите –376 вида, земноводните-284 вида, а рибите-3862 вида, които заемат1/10 от общия брой в света. Освен това, в Китай още има 50 хиляди вида безграбначни животни и 150 вида насекоми.

    Заради влиянието на световния климат, Китай се характеризира с голям брой специфични редки животни. По статистически данни, понастоящем в Китай има около 476 вида бозайници, които заемат 19,42% от общия брой в света. Пандите, златните маймуни, тигрите в Южен Китай, кестенявите петли-подобни на кон, червеноглавите жерави, черните и белите делфини, крокодилите в река Яндзъ и общо сто вида животни са редки животински видове в Китай и известни в света.

    Китайската панда с черно-бяла окраска е много известна в света. Тежестта й е около 135 кг. Тя се храни с филизи от бамбук. Понастоящем в Китай са останали само над 1000 такива панди. Сега те са под закрилата на китайското правителство. Китайският жерав е много рядка порода и има специфична окраска червена глава и бяла перушина и на главата му има малко червено петно. Този жерав е считан от хората в източноазиатския район за “символ на дълъг живот”. А белият делфин е един от двата вида най-редки водни животни в света. През 1980 година в реката Яндзъ за пръв  път е уловен бял мъжки делфин, което предизвика голям интерес сред експертите и зоолозите.

 

      Китайските животни са разпространени главно в североизточната част на страната, северната част на централен Китай, районите Мънси, Цънхай и Тибет, югозападната част на страната, средната и южната част на централен Китай. Заради нееднаквите природни условия, в тези райони живееят различни животински  видове.