• Радио Китай за чужбина• Радио Китай за чужбина
China Radio International

    
[ ]
   --
   --
[ ]
   --
   --
[ ]
[ ]
   --
[ ]
   --
[]
    -- 
    --     
    -- 
    --
    --
2008
    --
    -- 300
[]
[ ]
    -- 
 
•   2003YY12MM12DD
- - , .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20