• Радио Китай за чужбина• Радио Китай за чужбина
China Radio International

    
[ ]
   --
   --
[ ]
   --
   --
[ ]
[ ]
   --
[ ]
   --
[]
    -- 
    --     
    -- 
    --
    --
2008
    --
    -- 300
[]
[ ]
    -- 
   
• 
• 
•  200
•  -
•  10.2
• 
•  3-
• 
• 
• 30 5
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  - - " -
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  " "
•  . . "
• 
•  -
• 
...>>