• Радио Китай за чужбина• Радио Китай за чужбина
China Radio International

    
[ ]
   --
   --
[ ]
   --
   --
[ ]
[ ]
   --
[ ]
   --
[]
    -- 
    --     
    -- 
    --
    --
2008
    --
    -- 300
[]
[ ]
    -- 

, , . , 55 , , , . , , - - . , ; ". . ". .
v  -
, , - , . .....
v 
, . .. ...
v 
...
v 
, ...
v 
. ...
v  0920
- , , . , ...
v ""
, . - ...
...>>