• Радио Китай за чужбина• Радио Китай за чужбина
China Radio International

    
[ ]
   --
   --
[ ]
   --
   --
[ ]
[ ]
   --
[ ]
   --
[]
    -- 
    --     
    -- 
    --
    --
2008
    --
    -- 300
[]
[ ]
    -- 
   
•  ,
• 
• 
• 
• 
• 
•  ,
• 
• 
• 
• 
• 24-
•  4 -
• 
• 
• 
• 
• 
•  " -2"
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  6
• 
•  2"
• 
• 
• 
•  -
• 
•  2010-
• 
...>>