• Радио Китай за чужбина• Радио Китай за чужбина
China Radio International

    
[ ]
   --
   --
[ ]
   --
   --
[ ]
[ ]
   --
[ ]
   --
[]
    -- 
    --     
    -- 
    --
    --
2008
    --
    -- 300
[]
[ ]
    -- 
 
•  - 2007YY09MM11DD
•   2007YY08MM17DD
•   2007YY08MM17DD
•  "" 2007YY08MM17DD
•  '2008 2007YY08MM17DD