(Щрихи от китайското бъдеще)Китай и страните от ЦИЕ се стремят съвместно към бъдещ просперитет

2022-08-17 11:59:32

На срещата на върха на лидерите на страните от рамката за сътрудничество Китай-Централна и източна Европа в началото на 2021 г. бе поставена целта „китайският внос на селскостопански продукти от страните на ЦИЕ да се удвои през следващите пет години, а ръстът на двустранната търговия в земеделието да бъде 50%“. Статистиката показва, че задачите за 2021 г. вече са успешно изпълнени.

Класация