Две любими страни

2022-06-24 10:33:21

Ние сме близнаци от Гърция, Мариана и София. Ние представяме на Гърция на китайски език на над 1,4 милиарда население. Излъчваме на живо за китайската публика.

Ние представяме Гърция на Китай по две причини. Едното е, че обичаме Гърция, втората причина е, че китайските приятели много обичат Гърция.

Класация