Китай допринася за изграждането на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа

2022-04-26 11:13:41

През последните десет години бяха завършени много обекти от транспортната инфраструктура в страните на ЦИЕ, включително железопътната линия Унгария-Сърбия, пристанището Пирея в Гърция, високоскоростната магистрала север-юг в Черна гора, моста Пелешац в Хърватия и др.

Класация