С един влак в крачка с европейците

2022-03-31 09:00:00

Това са европейски стоки, внесени с редовните товарни влакове между Джънджоу и Европа в нашия специален магазин за селскостопански продукти. Надяваме се чрез тези влакове да внасяме в Китай качествени и специфични за Европа стоки.

Класация