Защо роботите изглеждат като хора?

2022-03-28 09:00:00

Първоначално, очакванията на хората към роботите са били те да ги заменят в частично в техния труд и способности или дори в определени области. Затова, създавайки роботи, те естествено разглеждат себе си като еталон. И което е по-важно, почти всички средства и инструменти във всички области се правят, за да се използват от хора, затова хуманоидните роботи имат по-широк спектър от сценарии за тяхното използване в човешкия свят...


Класация