Разговор за КМГ с проф. Захари Захариев-Вярна на първоначалните идеали и историческата мисия

2022-03-11 09:15:00

Разговор за КМГ с проф. Захари Захариев-Председател на Българската национална асоциация „Един пояс, един път” по повод провеждането в Пекин на най- високопредставителните политически събития - „двете сесии”.

Класация