Джу Шъдзие - ръководител на екипа по управление пристанищни кранове в Джоушан

2022-02-28 09:00:00

Джу Шъдзие е началник на екипа по управление на мостови кранове на контейнерния терминал Бейлун № 3 в пристанище Джоушан, град Нинбо. Когато работи на високия кран, красивата класическа музика отеква в главата му и той се наслаждава на сливането между човек и машина.

Класация