60 години от създаването на специалност „Българистика“ в Пекинския университет за чужди езици

2021-10-27 09:33:54

На 22 октомври с международна научна конференция „Вазов и езиците на литературата“ катедра „Българистика“ в Пекинския университет за чужди езици отбеляза 100-годишнината от смъртта на Иван Вазов и 60-та годишнина от своето създаване.

В нея участваха проф. Джао Ган, заместник-ректор на университета, г-н Фан Дзиенпин, президент на CRI Online към Китайската медийна група и г-н Лиу Хоугуан, партиен секретар на Факултета по европейски езици и култури, както и видни български учени и китайски българисти като проф. Михаил Неделчев от НБУ, проф. Цветан Ракьовски от ЮЗУ, Ю Джъхъ, старши редактор в агенция „Синхуа“, проф. Ма Сипу от Института за евразийско социално развитие към Центъра за изследвания на развитието при Държавния съвет на КНР, проф. Лиу Джъбай от Пекинския университет за чужди езици, проф. Къ Дзин, проф. Дин Чау и проф. Джан Дзиенхуа от Факултета по европейски езици и култури.

В речта си проф. Джао Ган направи преглед на усилията на по-старото поколение учени, като професор Ян Йендзие, основател на Катедрата по българистика, за нейното професионално развитие и утвърждаване. Той подчерта постиженията на катедрата в обучението и подготовката на специалисти по български език, съставянето на речници и учебни помагала за китайци, и като цяло за нейния приноси към културния обмен между Китай и България и популяризирането на техните култури в другата страна. Проф. Джао изрази надежда 60-годишнината на катедра „Българистика“ да се превърне в нова отправна точка за затвърждаване на постигнатото, разширяване на международния обмен и по-голям принос за сътрудничеството между Китай и България.

Като студент от випуск 1988 г. г-н Фан Дзиенпин сподели своя опит в работата си с български език и пожела на специалността да продължи да се разраства и подобрява в ерата на Интернет.

Проф. Лиу Джъбай изнесе доклад на тема „Преподаването на български език в Пекинския университет за чужди езици”, в който направи преглед на досегашната практика в катедрата, като посочи, че тя се фокусира върху ситуативното обучение и съставянето на учебници и практически помагала. Проф. Лиу припомни постиженията на специалността и изрази пожелания за висококачественото ѝ развитие в бъдеще.

Конференцията събра известни експерти и учени от китайските и български академични среди. След доклади бяха се проведоха три панелни дискусии: „Иван Вазов – „патриархът“, „народният поет“, „началото на началата“...“ , „Изследвания на българската съвременна литература“ и „Българистиката в Китай – история, перспективи, посоки“. По време на тях участниците размениха мнения, идеи и насоки за българските литературни изследвания и развитието на българистиката в Китай.

Класация