Ключова сила в защита на световния мир

2021-10-22 10:41:35

Мирното развитие и взаимноизгодното сътрудничество са тенденция на времето и общ стремеж на всички страни. Както сега, така и в бъдеще, Китай ще работи за поддържане на световния мир, международния ред и развитие. Развитието на Китай означава укрепване на силите, ратуващи за мир в света. Ние ще продължим да задълбочаваме приятелството и сътрудничество със страните по света, да насърчаваме установяването на нов тип международни отношения и изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.

Класация