Завеса, светлина, пиеса-Хайнинският театър на светлосенките

2021-10-18 09:00:00

„Работата зад кулисите“, с която се занимава Гао Дзюенцин, е традиционният китайски театър на светлосенките „пиин“. Според писмени свидетелства, това изкуство е възникнала в Китай преди повече от 2000 години. През 2011 г. китайският театър на светлосенките е включен в Представителния списък на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

Класация