Защитата на тибетската антилопа

2021-10-11 15:04:45

От 80-те години на миналия век насам заради мащабното бракониерство броят на тибетските антилопи рязко спада до малко под 70 хиляди в средата на 90-те години. Благодарение на защитата на биосредата през последните години броят на вида е нараснал до повече от 300 хиляди, а нивото на заплаха за оцеляването му бе променено от „застрашен“ на „уязвим“.


Класация