Защитата на пандите в Китай през последните 40 години

2021-10-09 11:03:56

От началото на 70-те години на всеки около десет години Китай провежда по едно проучване на пандите, като до момента са завършени четири кръга. Резултатите показват, че през 80-те години общият брой на дивите панди в страната е спаднал на 1 114. Впоследствие Китай увеличи усилията си за защитата им и популацията им в дивата природа постепенно се възстанови. Според четвъртото проучване броят на дивите панди в цялата страна се е увеличил на 1 864.

Класация