Защита на биоразнообразието

2021-10-08 09:00:00

Китай е водеща държава в опазването на биологичното разнообразие, която дава пример на останалите. Така например, кампанията „Красив Китай“, създаването на национални паркове, опазването на гигантските панди и пълната забрана за търговията със слонова кост са все мерки, от които се вижда, че Китай е сред първите страни в света в тази област.

Класация