Успех в хотелиерството

2021-10-04 14:31:23

От април миналата година, бизнесът постепенно започна да се съживява. Китай насърчи двуцикличния модел за възстановяване на икономиката. Потенциалът на пазара е все още огромен. В бъдеще, Китай разполага с много пазари, които искаме да разработим. Считам, че откриването на хотели Кемпински в Китай е наистина късмет.

Класация