Зелена трансформация

2021-09-26 11:25:54

Китайското правителство ще се стреми да достигне пика на въглеродните емисии до 2030 г., а до 2060 г. да постигне въглероден неутралитет. Това също обективно насърчава развитието на акумулаторната индустрия, т.е. прехода от традиционни към литиеви акумулатори. Това означава, че средните и малки италиански компаниите като „FAAM”, които са избрали Китай, ще получат повече възможности за развитие от китайския пазар.

Класация