Пътуване във времето с „магическа стена“

2021-09-20 14:39:50

Това не е обикновен монитор. Нарича се „магическа стена“, размерът му е много голям и се използва в някои музеи. На монитора посетителите виждат динамично съдържание, което могат да доближат, докоснат и завъртят, да проверят детайли, така че за тях експонатите наистина оживяват.

Класация