Китайските идиоми

2021-08-12 10:49:19

В днешното съвремие автомобилите са неизменна част от нашето ежедневие. Затова ще започнем с идиом за колите, който е Чъ – Шуей – Ма – Лун. Чъшуей Малун буквално означава, че колите са като течещата вода, а конете като летящи дракони. Идиомът идва от династия Източен Хан, от преди повече от две хиляди години.

Класация