Дзин Сянлин и сателитната му система за откриване от разстояние

2021-08-06 10:35:27

През 2017 г. на Дзин Сянлун, по това време главен инженер в Хотанското бюро за екология и околна среда, му идва идея как да подобри ефективността на мерките за опазване на природата чрез спътникова технология за откриване от разстояние, тъй като служителите им са недостатъчни да покрият прекалено обширната територия. Тогава той започва развитието на сателитната система за откриване от разстояние, насочена специално към мониторинг на околната среда.

Класация