Дворецът на изкуствата „Улан Мучир“

2021-06-28 16:37:01

Дворецът на изкуствата „Улан Мучир“ се намира в град Улан Хото и е построен през 2017 г. На монголски името му означава „червени филизи“ и с него всъщност се описват художници и музиканти, които съхраняват и разпространяват традиционната монголска култура. Както в миналото, така и сега, те продължават да пътуват с конете си из степите, а дворецът „Улан Мучир“ е главното място в Улан Хото, където се провеждат изложби, концерти и други културни мероприятия.

Класация