​Отварянето на Китай е от полза за икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа

2021-06-17 14:21:50

Китай е на десетки хиляди километри от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), така че какви са ползите от настояването му да отвори към страните от този регион?


Класация