Български продукти на Второто изложение „Китай – ЦИЕ“

2021-06-11 16:33:40

На Второто изложение между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Вижте, тук има толкова много интересни продукти от Румъния, Унгария, Чехия, Сърбия, и най-важното – от България!

Днес целта ни е да видим колко български продукти ще успеем да открием на експото...


Класация