„Безграничен е океанът, където плаваме с вятъра“

2021-06-01 15:25:48

Китай ще се стреми да изгради рамка за регионалното сътрудничество в Тихоокеанския регион, което да е от полза за всички страни. Обширният Тих океан е без природни бариери, и ние не трябва да издигаме изкуствени.

Класация