Мъдрост от древността: Когато взимаш, имай мяра; когато ползваш, бъди умерено

2021-05-06 20:12:55

Макар да създаде безпрецедентни материални блага, индустриализацията причини сериозни щети на Майката природа. Ресурсите като земя, вода и енергия са ограничени. Изкопаемите горива, например, ще се изчерпят след няколко стотин години, а може и по-скоро ако продължил да ги използваме със сегашните темпове. Как да се справим с това предизвикателство? Китайците са си задавали същия въпрос преди хиляда години когато един от тогавашните императори от 8 век е трябвало да установи контрол върху прекомерната употреба на земя. Решението е било ресурсите да се използват с ограничения и умерено.Класация