Обещанието

2021-02-23 14:51:29

През хилядолетната си история китайците винаги са се борили с бедността, но дори през периодите на държавен „разцвет“ не са се отдалечавали от нея. Преди създаването на народната република, Китай е бил страната с най-бедното население в света. След установяването на КНР, китайският народ, под ръководството на ККП, поведе истинска борба с бедността. Няколко поколения китайски комунисти поведоха хората след себе си, показвайки им един по-добър живот. За няколко десетилетия 700 милиона души бедно население заживяха достойно.

Класация