​Извънкласното обучение отново започва

2020-10-08 14:55:36

Епидемията от COVID-19 доведе до спирането на много извънкласни курсове, които в последните години са особено популярни сред децата и техните родители. След повече от половин година дистанционно обучение, в рамките на седмица от 1 септември училищата в Пекин отново станаха присъствени, а заедно с тях започнаха и различни извънкласни занимания.

Класация