Борбата с бедността в Китай

2020-08-03 11:26:02

Здравейте, български приятели. Аз съм Илей и днес ще ви разкажа как Китай се бори с бедността. Нека отделим 30 секунди за историята на китайските усилия за намаляване на бедността. През 1978 г. бедното население в Китай е било 750 милиона души, а в края на 2018 г. – 16,6 милиона. Основната политика, чрез която Китай постигна този успех е прилагането на целеви мерки, отчитащи причините за бедността в конкретните райони и приспособени към местните условия...

Класация