Какво представляват „двете сесии“?

2020-06-15 15:38:52

Миналият четвъртък и петък започнаха работа годишните сесии на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) и Националният комитет на Китайският народен политически консултативен съвет (НК на КНПКС), които тук, за по-кратко, наричаме просто „двете сесии“. Те са най-важното политическо събитие за годината и днес ще ви обясня каква е тяхната роля.

Класация